Information

 Folkekirkens forsikring

 

Årshjul 2020

Der er sket mindre ændringer i provstiets årshjul, som er mærket gul.

Et opdateret årshjul er sendt den 7. februar 2020 til alle menighedsråd og formænd i Norddjurs Provsti.

En oversigt over provstiets aktiviteter og møder