Skole-kirke samarbejdet i Norddjurs

Idet kristendommen udgør så stor en del af vores kulturelle baggrund som danskere, er det afgørende, at folkeskolens elever får viden om og kendskab til denne kulturarv.

Her er formålet med et samarbejde mellem skole og kirke, at skabe kontakt og inspirere til fælles projekter mellem skoler og kirker ved at formidle tværfaglige materialer til undervisningen, samt at bidrage til konkrete undervisningsforløb og fagrelaterede aktiviteter, såsom udstillinger eller koncerter i skoler, kirker eller sognehuse.

Det er dog vigtigt at påpege, at kristendomsformidlingen i skole-kirke-samarbedet ikke har forkyndende karakter, men holder sig indenfor folkeskolernes læseplan.

Skole-kirke-samarbejdet i Norddjurs blev startet op i 2010, og udbygges betydeligt i løbet af 2020.

I Norddjurs Provsti ansættes snarest en medarbejder med stærkt fokus på skole-kirke-samarbejde.  Desuden deltager præster i en gruppe, der kommer med idéer til forskellige undervisningsprojekter. Norddjurs Provsti har en forventning om, at indsats styrkes betydelig og flere aktiviteter/ arrangements planlægges.

Vi tilbyder årligt arrangementer såsom Jesus på slottet (Gl.Estrup), kirketeater og lign. for skolerne i Norddjurs.

På vores hjemmeside www.skolekirke.net,  kan man endvidere finde forskelligt undervisningsmateriale samt anden inspiration til kristendomsundervisningen, som lærere og andre interesserede frit kan benytte.

Vi ser frem til de kommende års projekter og arrangementer i et samarbejde, der kan være med til at knytte bånd mellem den enkelte skole, eleverne og den lokale kirke og præst.

Man kan læse mere om skole-kirkesamarbejdet i Norddjurs på vores hjemmeside:        

www.skolekirke.net

Med venlig hilsen

Anne Damkjer Lautrup
Østervej 12
8592 Anholt
Tlf: 86 31 90 56
E-mail: aldl@km.dk 

 
Ophavsret: